Projekt

Rewitalizacja szansą na aktywną integrację

Termin

02.01.2019 – 31.12.2021

Lider

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

Partnerzy

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Operatorem jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Obejmuje 25 gmin na terenie Specjalnej Strefy Włączenia „C” województwa zachodniopomorskiego.

Działania w projekcie
„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”
obejmują:

  • Animację lokalną, w tym organizację spotkań i dyżurów animacyjnych dla mieszkańców obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych wraz ze wsparciem dla liderów lokalnych,
  • Realizację lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych skierowanych na dobro wspólne
    i wspierających procesy rewitalizacyjne na terenie jednostki samorządu terytorialnego (min.
    4 przedsięwzięcia lokalne na obszarze rewitalizacji w wysokości do 21.500 zł).
  • Organizację wydarzeń podsumowujących aktywność osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, które mają na celu zachęcenie uczestników do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania wspieranych inicjatyw.
  • Przedsięwzięcie – realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – będzie miało na celu aktywizację i wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej, w szczególności zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Mocną stroną realizowanego projektu jest fakt, że stanowi on uzupełnienie działań inwestycyjnych przewidzianych
    w odrębnych konkursach związanych z rewitalizacją obszarów zdegradowanych województwa zachodniopomorskiego

Pliki do pobrania

Regulamin

Osoby do kontaktu

Maciej Zimiński

m.ziminski@karrsa.pl